www.witoldsrokosz.eu

Dr hab. Witold Srokosz udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych, występuje przed sądami i urzędami. 

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa bankowego, prawa rynku finansowego, prawa podatkowego, prawa finansów jst, prawa handlowego.

- prawo bankowe

- prawo rynku finansowego

- prawo finansów jst

- prawo podatkowe

- prawo handlowe